Preview Mode Links will not work in preview mode

Småbolagspodden


Jun 8, 2021

Respiratorius vd Johan Drott återvänder till Småbolagspodden för att berättar om läkemedelsföretagets nya forskningsresultat.

Det här avsnittet är ett betalt samarbete med Respiratorius.

Småbolagspodden är podcasten om och med människorna bakom bolagen, visionerna och idéerna. 

Programledare: Jonathan Furelid
Småbolagspodden produceras av contentbyrån Borg Owilli. 

Intro/outro: Vintage Elecro pop loop by Frankum