Preview Mode Links will not work in preview mode

Småbolagspodden

Feb 22, 2022

Topright Nordics vd Anders Myrbäck är tillbaka i Småbolagspodden. Den här gången samtalar han och Jonathan Furelid om bolagets lyckade installation i Öresundstunneln, det fjärde kvartalet, planerna för 2022 och omsättningsmålet för 2025.

Avsnittet är ett betalt samarbete med Topright Nordic.

Småbolagspodden...


Feb 1, 2022

Option One är investmentbolaget som vill se till att högavkastande tillväxtbolag inte bara är en förbehållen möjlighet för större investerare. Bolagets, vd Vidar Brudvik, besöker Småbolagspodden för att berätta om deras första publika emission.

Avsnittet är ett betalt samarbete med Option...