Preview Mode Links will not work in preview mode

Småbolagspodden


Nov 24, 2020

Det här avsnittet är ett betalt samarbete med Seamless.

Småbolagspodden är podcasten om och med människorna bakom bolagen, visionerna och idéerna. 

Seamless Distribution Systems är ett svenskt teknikbolag med Afrika och Mellanöstern som hemmamarknad. I veckans avsnitt berättar vd:n Tommy Eriksson varför deras fokus har hamnat på dessa marknader och hur de arbetar för att stärka en redan stark position på marknaden. 

Programledare: Jonathan Furelid
Småbolagspodden produceras av contentbyrån Borg Owilli. 

Intro/outro: Vintage Elecro pop loop by Frankum