Preview Mode Links will not work in preview mode

Småbolagspodden


Nov 10, 2020

Det här avsnittet är ett betalt samarbete med Railcare.

Småbolagspodden är podcasten om och med människorna bakom bolagen, visionerna och idéerna. 

Den här veckan gästas podden av Daniel Öholm, vd på järnvägsspecialisten Railcare. Han berättar om bland annat om bolagets revolutionerande batteridrivna underhållningsmaskin, bolagets planer framåt och möjligheterna till att nå nya marknader.

Småbolagspodden produceras av contentbyrån Borg Owilli. Programledare: Jonathan Furelid

Intro/outro: Vintage Elecro pop loop by Frankum